Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 01.09.2021 roku Zakład Eksploatacji Stacji Uzdatniania Wody Niwka

został przekształcony w spółkę p.n. „Radłowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”,

która z tym dniem przejęła wszystkie prawa i obowiązki wynikające z umów o zaopatrzenie w wodę

i odprowadzenie ścieków zawartych przez Gminę Radłów – Zakład Eksploatacji Stacji Uzdatniania Wody Niwka.